Styrelsen

Skara Senioruniversitet leds av en styrelse bestående av sju personer som väljs på årsmötet.

Birgitta Lundén

Ordförande 070-532 53 87

Jan-Olof Lindqvist

Vice ordförande 070-914 42 79

Elisabet Håstrand Lönnermark

Sekreterare 070-548 41 09

Tore Olsson

Kassör 070-584 62 80

Jane Jönsson

076-610 53 10

Sonja Lejmark

070-375 88 80

Nils Drejholt

070-440 00 84