Senioruniversitetet på Gotland

Senioruniversitetet är en ideell förening, knuten till Folkuniversitetet på Gotland. Föreningen är liksom Folkuniversitetet politiskt, fackligt och religiöst obunden.

Seniorer som målar.

Om Senioruniversitetet

Senioruniversitetet finns på ett tjugotal orter i landet. Här på Gotland startade verksamheten 2003. Vi ordnar i första hand föreläsningar och studiebesök av olika slag. Vi kan också anordna studiecirklar, seminarier, studieresor och utflykter utifrån medlemmarnas önskemål. Även du som inte är medlem är välkommen att delta i arrangemangen.

Medlem i föreningen kan du bli om du är 55 år eller äldre. Alla sjuk- och förtidspensionärer oavsett ålder kan också bli medlemmar.

Medlemsavgiften är 150 kr per kalenderår. Betalas till vårt bankgiro nr 5180–0092, glöm inte att ange namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Vi skickar aktuell information om våra föreläsningar, utflykter och studiecirklar till alla som angett en e-postadress!

Inträdesavgiften vid en föreläsning är 20 kronor för medlemmar och för den som inte är medlem är den 40 kronor.

Låter det intressant? Ta kontakt med oss: senioruniversitetet.visby@folkuniversitetet.se.

Styrelse:

  • Anna Säve-Söderbergh, ordförande, 072-71 95 147
  • Per Westholm, vice ordförande, 076-62 68 126
  • Helena Månsson, sekreterare, 0769-46 53 39
  • Gunilla Carlson, kassör, 076-81 32 192
  • Kathy Gow Sjöblom, ledamot 0705-40 92 26
  • Karin Brindt, ledamot, 076-93 46 626
  • Åke Persson, ledamot, 070-956 55 75
  • Annika Svahnström, 070-834 65 01 (adjungerad ledamot)

Höstens program 2021