Starta studiecirkel eller samarbeta med oss

Har du eller dina kompisar en idé ni vill förverkliga? Att starta en studiecirkel eller samarbeta med oss på något annat sätt kan vara vägen framåt. Välkommen till oss på Folkuniversitetet!

Starta en studiecirkel nu Öppnas i ett nytt fönster

Samarbeta med oss

Vill du starta en bokklubb, anordna en utställning, lära dig odla eller kanske spela musik i ett band? Våra samarbeten med föreningar och grupper är en viktig del i vår verksamhet.


Studiecirklar

Att starta studiecirkel är enkelt. Grundförutsättningen för att komma i gång är att det finns minst tre personer som vill lära sig något tillsammans. Ni kanske vill starta en teatergrupp, poddradio eller utveckla en studentförening? Mer om studiecirklar

Annan folkbildningsverksamhet

Ibland ryms inte verksamheten inom ramen för en studiecirkel, då kan du starta det vi kallar annan folkbildningsverksamhet. Mer om annan folkbildningsverksamhet

Föreläsningar och kulturarrangemang

Den folkbildningsterm vi använder för arrangemang är kulturarrangemang. Vanligt förekommande exempel på kulturarrangemang är föreläsningar, musik-, dans- eller sångframföranden. Mer om kulturarrangemang


När du samarbetar med oss

Folkuniversitetet kan stötta och hjälpa till på olika sätt. Vad vi kan erbjuda varierar efter lokala förutsättningar men kan bland annat vara:

  • Lån av lokaler och utrustning (t.ex. instrument, videokameror och liknande) 
  • Marknadsföring via vår webb, sociala medier och nyhetsbrev 
  • Viss administration kring t.ex. ledararvode, anmälan till cirklar och föreläsningar
  • Pedagogiskt stöd och bollplank för idéer, nätverk och verksamhetsutveckling
  • Visst ekonomiskt stöd för till exempel studiematerial, lokalkostnader eller gästföreläsare
  • Utbildning i t.ex. styrelse- och föreningsarbete (kassör, ordförande, sekreterare), ideellt ledarskap och arrangörsskap
  • Stöd i att hitta stipendier och bidrag t.ex. till föreläsningar med forskningsanknytning
  • Vi är öppna för dina förslag. Vad behöver ni hjälp med?

Kontakta oss