Samarbeten

Genom samarbeten kan vi göra mer för fler. Våra lokala samarbeten bidrar till ett rikt kulturliv i kommunerna och ger människor en möjlighet att engagera sig i olika samhällsfrågor.

Se filmen om vårt lokala samarbete med Hammarby Fotboll.

Flest samarbeten har vi med föreningar med engagemang inom integration, musik, scenkonst och studentföreningar.

På nationell nivå samarbetar vi med Senior- och Pensionärsuniversitet och Sveriges Förenade Studentkårer.