Skara Senioruniversitet

Skara Senioruniversitet är en ideellt och politiskt obunden förening för seniorer i Skara med omnejd.

Close up of a mature couple having a walk in the city

Vad är Skara Senioruniversitet?

Skara Senioruniversitet är en ideellt och politiskt obunden förening för seniorer i Skara med omnejd. I verksamhetstanken betonas utrymme för diskussioner, samtal och gemenskap i seminarieform, med ett varierat utbud av ämnen. Grundtanken är fördjupningsseminarier på dagtid.

Alla seniorer är välkomna som medlemmar, oavsett studiebakgrund!

Skara Senioruniversitetet har inga krav på formella förkunskaper – det är intresse och kunskapstörst som gäller. Graden av studier och förberedelsetid är frivillig och efter vars och ens önskemål. Förslag på fördjupningslitteratur finns om man är extra intresserad.

Senioruniversitet finns på ett 30-tal orter i landet, i såväl större som mindre städer.

Alla är knutna till Folkuniversitetet som studieförbund och finansieras delvis genom bidrag därifrån för arvodering av medverkande m.m. samt genom medlemsavgifter och kursavgifter. Styrelsen är ideellt arbetande.

När?

Eftermiddagsseminarier om ca 3 timmar per gång (14.00 – ca 17.00 inkl fikapaus).

Var?

Skara Missionskyrka, Rådhusgatan 10 (om inte annat anges).
Visa på karta

Hur blir jag medlem?

Årsavgift för medlemskap är 100 kronor och sätts in på bankgiro 698-0577. Ange namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress.

Endast medlemmar kan anmäla sig till de olika seminarieserierna. Förnyad anmälan krävs för varje ny seminarieserie.

Seminarieavgiften för hela serien är 200 kr och betalas kontant vid första seminarietillfället eller med swish till nr 123 690 08 56.

Medlemmar får i god tid varje termin utskick med information om kursutbud, datum och anmälningsförfarande (begränsat antal deltagare för vissa kurser). Extra kostnad kan tillkomma för studieresor.

Skara Senioruniversitet leds av en styrelse bestående av  personer som väljs på årsmötet.

Årsmöte hålls före utgången av mars månad.