Senioruniversitetet i Hudiksvall

Senioruniversitetet Hudiksvall är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden förening, öppen för alla seniorer (55+) i Hudiksvall med omnejd.

Senioruniversitetet Hudiksvall

Vår målsättning är att bredda och fördjupa vårt vetande, stimulera tankeutbyte och samvaro genom att anordna föreläsningar och studiecirklar inom följande ämnesområden:

  • Humaniora (litteratur, historia, filosofi, religionsvetenskap)
  • Samhällsvetenskap (politik, sociologi, psykologi m.m.)
  • Kultur (konst, musik m.m.)
  • Naturvetenskap och teknik
  • Medicin och vård

Vi bedriver vår verksamhet i samarbete med Folkuniversitetet.