Senioruniversitetet i Hudiksvall

Senioruniversitetet Hudiksvall är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden förening, öppen för alla seniorer (55+) i Hudiksvall med omnejd.

Seniorer i samtal på Senioruniversitetet i Hudiksvall

Vår målsättning är att bredda och fördjupa vårt vetande, stimulera tankeutbyte och samvaro genom att anordna föreläsningar och studiecirklar inom följande ämnesområden:

  • Humaniora (litteratur, historia, filosofi, religionsvetenskap)
  • Samhällsvetenskap (politik, sociologi, psykologi m.m.)
  • Kultur (konst, musik m.m.)
  • Naturvetenskap och teknik
  • Medicin och vård

Vi bedriver vår verksamhet i samarbete med Folkuniversitetet.

Medlemskap

Medlemsavgiften är 250 kr för enskild och 350 kr för familj. Medlemsavgiften avser kalenderår.

För att bli medlem, klicka på nedanstående länk

https://minaaktiviteter.se/api/content/page/?contenttype=membership&org=suh

Medlemmar får ta del av föreläsningarna utan extra kostnad.

Kontaktpersoner

Inger Persson, inger.persson00@telia.com, 070-372 52 76

Irene Blom, irblom@gmail.com, 070-251 65 00

Ingrid Berglöf, ingrid.berglof@gmail.com, 070-579 66 05