Sfi - svenska för invandrare

Folkuniversitetet har mycket lång erfarenhet av sfi - svenska för invandrare. Med hjälp av våra duktiga och engagerade sfi-lärare kommer du att få bra kunskaper i svenska och om det svenska samhället.

När du läser svenska för invandrare (sfi) får du mer än bara språkundervisning. Språket är en mycket viktig del, men det är också viktigt att lära känna det svenska samhället och arbetslivet.

Vi erbjuder sfi-undervisning utifrån dina förutsättningar. Du kan läsa sfi på distans eller i en anpassad form om du har hörselnedsättning eller andra inlärningshinder. Högskolespåret är vårt upplägg för personer som har akademisk eller gymnasial utbildning som vill läsa sfi i snabbare takt, med sikte på universitetsstudier eller kvalificerat arbete.

Vi anordnar sfi på uppdrag av kommuner och därför finns olika typer av utbildning på olika orter.

Sfi svenska för invandrare. Ung kvinna och man hänger på räcke.