Program

Välkomna till en ny seminarieserie 2020 i samverkan med Folkuniversitetet!

Det sanna, det goda och det sköna : en grund för filosofin med utgångspunkt från Platon, Aristoteles, Descartes och Kant

Torsdag 6 februari

Föreläsare: Lars Olof Åhlberg, professor em. i estetik och filosofi, Uppsala universitet

Om sanningen i religionen : filosofiska perspektiv på tro och vetande, religion och vetenskap

Torsdag 5 mars

Föreläsare: Olof Franck, docent i religionsfilosofi och universitetslektor vid Göteborgs universitet.

INSTÄLLD Djuren och vi : att filosofera om våra relationer med djur

Torsdag 2 april

Föreläsare: Petra Andersson, fil. dr. i praktisk filosofi, Göteborgs universitet


Tid: 14.00–ca 16.00 (inkl. paus med förfriskningar)
Plats: Missionskyrkan, Rådhusgatan 10, Skara
Pris: 200 kronor för föreläsningsserien (oavsett om man deltar 3 gånger eller färre).
OBS INGEN FÖRANMÄLAN BEHÖVS!

Betalas med swish till nr 1236900856 (ange sem vt) eller kontant första gången man deltar. (Medlemskap krävs för att delta i föreningens verksamhet. Årsavgiften på 100 kronor per kalenderår betalas in på bankgiro 698-0577 om den inte redan är betald).


Bonusföreläsning för medlemmar

FRAMFLYTTAD TILL HÖSTEN: Ryssland utan Putin : friare, fredligare, rättvisare

Torsdag 7 maj

Föreläsare: Stig Fredriksson, författare, utrikeskorrespondent och Rysslandskännare kåserar utifrån sin senaste bok.

Välkommen till fördjupad kunskap och gemenskap önskar styrelsen för Skara Senioruniversitet!