Kurser i svenska

Vi har kurser i svenska både för nybörjare och för dig som redan har goda kunskaper i språket. Take a course in Swedish! We have courses for beginners as well as experienced Swedish speakers.

Deltagare kurser i svenska

Folkuniversitetet har lång erfarenhet av undervisning i svenska. Vi erbjuder kurser i både allmän svenska och specialkurser för dig som behöver språket i arbetet, till exempel inom sjukvården. Du kan också välja mellan konversationskurser, uttals- och grammatikkurser i en studietakt som passar dig.

Vilken kurs ska jag välja?

Folkuniversitetets språkkurser är indelade i nivåer från A1 för nybörjare till C2 för personer på avancerad nivå. Nivåns benämning, till exempel A1, anger kursens mål, det vill säga vad du ska kunna efter kursen. Om du känner att du uppfyller kriterierna för vad man ska kunna på till exempel A1-nivån bör du välja den nivå som ligger strax över, i det här fallet A2-nivån.

Referensramen bedömer din nivå

Språknivåerna A1-C2 kommer från Europarådets referensram för språk, en nivåskala som gör det möjligt att beskriva och bedöma vilken nivå en persons språkkunskaper ligger på. Referensramen används i hela Europa.

Vilken nivå ska jag välja?


In English

Choose your level, from A1 to C2.
For levels A1 to B2 you can also choose how many days per week you want to study.

Which level should I choose?

Deltagare kurser i svenska


""

792 resultat

792 resultat