Språkexamina och språkprov

Behöver du ett bevis på dina språkkunskaper? Du kan validera dina kunskaper i svenska och engelska eller ta en språkexamen.

Sråkexamina och språkprov. New York, Empire State Building.

Det blir allt vanligare att du måste kunna visa upp ett bevis på att du besitter aktuella och användbara språkkunskaper. Beviset ska ge en rättvis bild av din språkliga kompetens och vara lika mycket värt utomlands som i Sverige.

Internationella språkdiplom är sådana bevis. De ger ett intyg på att du har avlagt en språkexamen enligt internationell standard, erkänt i en stor del av världen.

Förbered dig hos Folkuniversitetet

Du kan ta en internationell språkexamen direkt. Men erfarenheten visar att resultatet blir bättre om du förbereder dig genom en kurs. Hos oss kan du förbereda dig antingen genom speciella diplomkurser (engelska) eller genom att gå allmänna språkkurser på olika nivåer.