Senioruniversitet

Senioruniversitet och pensionärsuniversitet, av pensionärer för pensionärer. Föreningar för "Tredje ålderns universitet" - finns på universitets- och högskoleorter i Sverige och utomlands. De är politiskt, fackligt och religiöst obundna.

Senioruniversitetet. Senior kvinna springer i London

Ett 30-tal föreningar med över 25 000 medlemmar över hela landet bedriver verksamhet i samarbete med Folkuniversitetet.

Till stor del består verksamheten av studiecirklar och föreläsningar.


Du kan också starta ett eget senioruniversitet