Pensionärsuniversitetet i Gävle

Pensionärsuniversitetet i Gävle (PUG) är en förening för pensionärer som vill lära mer. Vi anordnar föreläsningar i aktuella ämnen varje vecka samt arrangerar temadagar och resor för våra medlemmar.

PUG erbjuder 10-12 föreläsningar per termin. För att delta i föreläsningarna krävs medlemskap. 

Medlemsavgiften för 2022 är 250 kronor (1 jan - 31 dec),
Plusgiro 77 58 73 - 3.

OBS! Medlemsavgiften har för 2023 höjts till 325 kr.

Föreläsningarna äger rum hos Länsmuseet Gävleborg, Hörsalen.

Pensionärsuniversitetet i Gävle (PUG) är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening.


Har du frågor?

Kontakta
070-718 72 40, Gunilla Magnusson, kassör PUG
pugmedlemmar@puggavle.se

Pensionärsuniversitetet Gävle, Folkuniversitetet