Pensionärsuniversitetet i Gävle

Pensionärsuniversitetet i Gävle (PUG) är en förening för pensionärer som vill lära mer. Vi anordnar föreläsningar i aktuella ämnen varje vecka samt arrangerar temadagar och resor för våra medlemmar.

PUG erbjuder 10-12 föreläsningar per termin. För att delta i föreläsningarna krävs medlemskap. 

Medlemsavgiften för 2024 är 325 kronor (1 jan - 31 dec),
Plusgiro 77 58 73 - 3.

Föreläsningarna äger rum på Polhemsskolan, Kaserngatan 67 i Gävle.

Pensionärsuniversitetet i Gävle (PUG) är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening.


Har du frågor?

Kontakta
Anna Kuylenstierna, ordförande PUG, 070-620 30 87
pugmedlemmar@puggavle.se

Pensionärsuniversitetet Gävle, Folkuniversitetet