Pensionärsuniversitetet i Gävle

Pensionärsuniversitetet i Gävle (PUG) är en förening för pensionärer som vill lära mer. Vi anordnar föreläsningar i aktuella ämnen varje vecka samt arrangerar temadagar och resor för våra medlemmar.

PUG erbjuder 12-14 föreläsningar per termin. För att delta i föreläsningarna krävs medlemskap. Vi har för närvarande drygt 900 medlemmar.

Medlemsavgiften är 250 kronor per kalenderår (1 jan - 31 dec),
Plusgiro 77 58 73 - 3.

Föreläsningarna äger rum på
Söders Källa, Södra Kansligatan 22. Visa på karta

Pensionärsuniversitetet i Gävle (PUG) är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening.


Har du frågor?

Kontakta
026-18 73 49, Gunilla Magnusson, kassör PUG
pugmedlemmar@puggavle.se

A mature businesswoman siling while texting using her smartphone on her lunchbreak .