Pensionärsuniversitetet i Gävle

Pensionärsuniversitetet i Gävle (PUG) är en förening för pensionärer som vill lära mer. Vi anordnar föreläsningar i aktuella ämnen varje vecka samt arrangerar temadagar och resor för våra medlemmar.

PUG erbjuder 12-14 föreläsningar per termin. För att delta i föreläsningarna krävs medlemskap. 

Medlemsavgiften är 250 kronor per kalenderår (1 jan - 31 dec),
Plusgiro 77 58 73 - 3.

Föreläsningarna äger rum hos Länsmuseet Gävleborg, Hörsalen.

Pensionärsuniversitetet i Gävle (PUG) är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening.


Har du frågor?

Kontakta
026-18 73 49, Gunilla Magnusson, kassör PUG
pugmedlemmar@puggavle.se

Pensionärsuniversitetet Gävle, Folkuniversitetet