Karlstads Pensionärsuniversitet

Karlstads pensionärsuniversitet erbjuder kurser och föreläsningar – av pensionärer för pensionärer.

Karlstads Pensionärsuniversitet

Karlstads Pensionärsuniversitet är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden.

Namnet Pensionärsuniversitetet betyder inte att du måste vara akademiker eller ha en examen, utan alla som delar vårt intresse för allmänbildning är välkomna.

Vi anordnar kurser, studiebesök och föreläsningar.

Höstens verksamhet

För att förebygga spridningen av covid-19 och för att du som deltar i en aktivitet hos oss ska få en trygg och säker miljö anpassar vi verksamheten efter Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer. Våra studiecirklar är inställda men månadsmöten och miniföreläsningar genomförs i anpassad form så att det är lätt att hålla avståndet till varandra. Vi har bytt lokal till Tingvallakyrkan och har begränsat antalet åhörare.

Av smittskyddsskäl kan förändringar snabbt behöva göras. När du anmäler dig till någon av arrangemangen nedan ska du göra det direkt till ordförande Mona Lindner eller kassör Jan Bonnevier, deras kontaktuppgifter är:

Mona Lindner: mona.lindner@telia.com, tel 070-329 45 46
Jan Bonnevier: jan.bonnevier054@gmail.com, tel 072-572 17 99

Vill du veta mer?

Karlstads Pensionärsuniversitet
054-19 58 40
info.karlstad@folkuniversitetet.se