Historik

Efter en längre tids förberedelse och bakgrundsarbete växte idén fram om att pröva tanken på ett senioruniversitet i Skara, efter modell Uppsala Senioruniversitet.

Skara Senioruniversitets historik

En arbetsgrupp på åtta personer (senare interimstyrelse) startade verksamheten på försök hösten 2010, för att försäkra sig om intresse för idén i Skara.

Förre ambassadören Sven G Linder inledde med ämnet Vad var det kalla kriget? och blev därmed vår förste seminarieledare. Intresset för de tre eftermiddagsseminarierna var stort – närmare 70 deltagare varje gång. Underlaget för att bilda Skara Senioruniversitet ansågs därmed tillräckligt.

Interimstyrelsen från första arbetsgruppen ersattes under vårterminen 2011 av en nyvald styrelse som konstituerades vid föreningens första årsmöte 30 mars samma år.

I dag leds Skara Senioruniversitet av en ideellt arbetande styrelse på sju personer som väljs på årsmötet.

Medlemskap krävs för att delta i föreningens verksamhet och för att anmäla sig till seminarieserierna. Årsavgiften är 100 kr per kalenderår, och betalas in på bankgiro 698-0577.

Verksamhetsberättelser