Sök Meny
Program

Program

Välkomna till en ny seminarieserie 2019 i samverkan med Folkuniversitetet!

ETT GOTT SKRATT FÖRLÄNGER LIVET – humor på lek och allvar

Torsdag 7 februari
DEN KARNEVALISKE POVEL RAMEL – narr och filosof

Föreläsare: Johanna Broman Åkesson, fil dr i musikvetenskap, som disputerat på avhandlingen Med Gårdagens Dörr på glänt - Povel Ramel och melodins epok. Med sina lekfullt rebelliska parodier och pastischer gycklade han den förstelnade kulturen i efterkrigstidens Sverige, men med en ovanligt innerlig hyllning till livet. Följ med på en resa i historien där vi spårar rötterna till Povels unika konstnärskap.

Föreläsningen arrangeras med stöd av Folkuniversitetsföreningen.

Torsdag 7 mars
HUMOR – DET ÄR ALLVARLIGA SAKER

Dessutom ett litet kåseri om värderingar på 1900- respektive 2000-talen. Föreläsare: Gillis Herlitz, fil dr, etnolog och antropolog från Uppsala universitet, författare till ett tiotal böcker och föreläsare om bl a kulturmöten, social kompetens och arbetsplatsrelationer. 

OBS ! Senioruniversitetets årsmöte hålls direkt efter programmet ca 16.30 i kafédelen.

Torsdag 25 april
MUNTLIG OCH RITUELL KOMIK – humorns ansikten

Föreläsare: Jonas Engman, fil dr, lärare och forskare i etnologi sedan 80-talet, chef för Nordiska museets arkiv, särskilt intresserad av ritualer, muntligt berättande inom militären, politik och demokratifrågor.


Tid: kl 14 – ca 16 (inkl paus med förfriskningar)
Plats: Missionskyrkan, Rådhusgatan 10, Skara
Pris: 200 kr för vårens serie (oavsett om man deltar 3 gånger eller färre).
OBS INGEN FÖRANMÄLAN BEHÖVS!
Betalas med swish till nr 1236900856 (ange sem vt) eller kontant första gången man deltar. Medlemskap krävs för att delta i föreningens verksamhet. Årsavgiften – 100 kr per kalenderår – betalas in på bankgiro 698-0577.

Angående GDPR – Dataskyddsförordningen så noterar Skara Senioruniversitet enbart namn, adress och telefonnr för det interna styrelsearbetet och för att administrera utskick och deltagarlistor till seminarierna. Uppgifterna sparas bara så länge du är medlem. Du har rätt att kontrollera detta – kontakta i så fall ordföranden eller sekreteraren.


Bonusföreläsning för medlemmar, fristående från seminarieserien:

Tisdag 7 maj
Biskopen och det tryckta ordet - Om biskopen Jesper Swedberg och hans boktryckarverksamhet i Skara – allt från hårmode till änglar!

Fri entré – ingen föranmälan!
Jesper Swedberg var biskop i Skara stift från 1702 till sin död 1735. Han var en av den karolinska tidens främsta personligheter och förutom att vara framstående biskop under 33 år var han hymnolog och lexigraf. Under sin tid i Skara gav Jesper Swedberg ut mer är 30 böcker i olika ämnen. Ett av hans främsta verk Swensk Ordabok fick han däremot aldrig se utgiven - den trycktes och gavs ut först 2009. Swedberg var "Skaras och Amerikas biskop".

Föreläsare: Johnny Hagberg, kyrkoherde em, teologie hedersdoktor vid Göteborgs universitet.

                                                                                         

Välkommen till fördjupad kunskap och gemenskap önskar styrelsen för Skara Senioruniversitet!

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila