Sök Meny
Historia

Hur började det hela?

Efter en längre tids förberedelse och bakgrundsarbete växte idén fram om att pröva tanken på ett senioruniversitet i Skara, efter modell Uppsala SU.

Relaterad information

Historia

En arbetsgrupp på åtta personer (senare interimstyrelse) startade verksamheten på försök hösten 2010, för att försäkra sig om intresse för idén i Skara.

Förre ambassadören Sven G Linder inledde med ämnet "Vad var det kalla kriget?" och blev därmed vår förste seminarieledare. Intresset för de tre eftermiddagsseminarierna var stort – närmare 70 deltagare varje gång. Underlaget för att bilda Skara Senioruniversitet ansågs därmed tillräckligt.

Interimstyrelsen från första arbetsgruppen ersattes under vårterminen 2011 av en nyvald styrelse som konstituerades vid föreningens första årsmöte 30 mars samma år.

Verksamheten leds av en ideellt arbetande styrelse på 7 personer som väljs på årsmötet.

Styrelsen består av:
Birgitta Lundén, ordf 070 5325387
Jan-Olof Lindqvist, vice ordf 070 9144279
Elisabet Håstrand Lönnermark, sekr 070 5484109
Tore Olsson, kassör 070 5846280

Ledamöter:
Jane Jönsson, 076 6105310
Sonja Lejmark, 070 3758880
Nils Drejholt, 070 4400084

Medlemskap krävs för att delta i föreningens verksamhet och för att anmäla sig till seminarieserierna. Årsavgiften är 100 kr per kalenderår, och betalas in på bankgiro 698-0577.

Vår verksamhet från starten

2010

Vad var det kalla kriget? - Förre ambassadören Sven G Linder.
Tre seminarier under höstterminen.

2011

Slott och herrgårdar i Västergötland - Antikvarie Eva Björkman, byggnadsantikvarie Robin Gullbrandsson, fil dr Lars Nyström, prof em Jarl Nordbladh.
Litteratur med anknytning till Västergötland - Litteraturprof Eva Haettner Aurelius

2012

Musikhistoria med illustrationer - Musikdir Lars Ek och Ingegerd Idar.
Djurhållning och djurhälsa - Prof em Göran Jönsson o Ingvar Ekesbo, länsvet em Bengt Vilson , prof Bo Algers, doc Stefan Gunnarsson.
Form och design - Prof Lasse Brunnström, förre museichefen Bertil Lundgren, adj prof Mats Aldén.

2013

Gentekniken och dess konsekvenser för växter, djur och människor - Lektor Jens Sundström, prof Lotta Rydhmer, enhetschef Annika Bahn.
Vad händer med språket? Förändring på gott och ont - Prof Kerstin Norén, prof em Lars-Gunnar Andersson o Sture Allén.

2014

Skara stift 1000 år - Biskop em L-G Lönnermark o Erik Aurelius,biskop Åke Bonnier.
Vägen till en hållbar värld - Meteorolog Pär Holmgren, miljöhandläggare i Svenska Kyrkan Henrik Grape, biolog o förf. Stefan Edman.

2015

Tankens makt – några nedslag i idé- och lärdomshistorien - Prof Sverker Sörlin, prof em Ronny Ambjörnsson, lektor Claes Ekenstam, kulturjournalist Ulrika Knutsson.
Härifrån till oändligheten – fakta och funderingar om universum - Prof em Bengt Gustafsson, lektor Marie Rådbo, astronom Gunnar Sporrong

2016

Tre konstmuseer – tre nedslag i konsthistorien - Konstpedagog Ida Gudmundsson, intendent Ylva Hillström, docent Torsten Gunnarsson.
Friheter att försvara – tryckfrihet, religionsfrihet, yttrandefrihet - Kulturjournalist Ulrika Knutsson, teol dr Göran Gunner, förf Ola Larsmo.

2017

Filmen – igår, idag, imorgon. Prof i filmvetenskap Erik Hedling, filmkritiker. Göran Everdahl, skådespelerskan Marika Lagercrantz
Arkeologi – spåren av människan. Fil dr och arkeolog Maria Wretemark, vetenskapsjournalist Maja Hagerman, prof i marinarkeologi Johan Rönnby.

2018

Litteratur. Eva Haettner Aurelius, professor emerita, Lunds universitet, Kerstin Bergman, fil dr i litt.vet. och forskare, Lunds universitet, Åsa Warnqvist, fil dr och forskare i litt. vet., verksam vid Svenska barnboksinstitutet i Sthlm.
Hälsa - globalt, lokalt och existentiellt. Alexandra Krettek, professor i folkhälsovetenskap vid Högskolan i Skövde, Mathias Holm, överläkare och sektionschef, Peter Molnár, miljöfysiker från Västra Götalands miljömedicinska centrum (VMC), Tomas Sjödin, författare och pastor.

2019   

Humor på lek och allvar – dr Johanna Broman Åkesson, dr Gillis Herlitz, dr Jonas Engman.

Bonusföreläsningar för medlemmar har erbjudits varje termin sedan 2013 med följande medverkande: Tore Hartung, Lasse Brunnström, Anna och Gunnar Weimarck, Vibeke Olsson, Gunnar Wetterberg, Birgitta Ulfsson, Pierre Nordahl, Gillis Herlitz, Catarina Gnosspelius, Ingegerd Idar, Rolf Gustavsson,  Georg Riedel, Camilla Lundberg och Johnny Hagberg.

 

HUR FORTSÄTTER VI?

Kom med som medlem och påverka hur vi går vidare med idéer kring kommande teman! Kontakta gärna någon av oss i styrelsen.

VÄLKOMMEN TILL SKARA SENIORUNIVERSITET
-  fördjupad kunskap och gemenskap 

Birgitta Lundén, ordf 070 5325387

Jan-Olof Lindqvist, vice ordf 070 9144279

Elisabet Håstrand Lönnermark,sekr 070 5484109

Tore Olsson, kassör, 070 584 6280

Jane Jönsson 076 6105 310

Sonja Lejmark 070 375 8880

Nils Drejholt 070 440 0084

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila