Svenska för invandrare (sfi) i Borås!

På Folkuniversitetets sfi-skola i Borås får du en modern sfi-utbildning med yrkesintroduktion. Studier för jobb, helt enkelt!

Ansök nu

Din sfi-utbildning på Folkuniversitetets sfi-skola i Borås utgår från din utbildningsbakgrund och dina mål. För att korta din väg in i samhället och arbetslivet erbjuder vi Jobbspåret och Akademikerspåret.

Jobbspåret

Jobbspåret förbereder dig för ett jobb eller en yrkesutbildning. Du får en sfi-utbildning som utgår från olika yrken och lär dig till exempel yrkessvenska och besöker arbetsplatser. Du får stöd från en jobbcoach som hjälper dig att hitta ditt framtida arbete – direkt eller via fortsatta studier.

Akademikerspåret

Akademikerspåret vänder sig till dig som är van att studera på eftergymnasial nivå i ditt hemland. På Akademikerspåret får du en sfi-utbildning som gör att du snabbt kan gå vidare till studier på universitet och högskola. Studierna utgår från universitets- och forskarvärlden och du får stöd från jobbcoach och studievägledare som förbereder dig inför dina framtida studier.

Lärare

Du möter legitimerade och språkkunniga lärare med lång erfarenhet av utbildning för elever med olika utbildningsbakgrund.

 

Ansök nu