Svenska för invandrare (sfi)

På Braheskolan – filial Trollhättan får du en modern sfi-utbildning med yrkesintroduktion. Studier för jobb, helt enkelt!

Ansök

På Braheskolan – filial Trollhättan läser du en modern sfi-utbildning med yrkesintroduktion. Samtidigt som du studerar sfi lär du dig om arbetsmarknaden i Sverige och lär dig yrkessvenska och fackspråk så att du är väl förberedd för att jobba, studera vidare på grundläggande nivå eller gå en yrkesutbildning. Studier för jobb, helt enkelt!

Sfi-kursen utgår från dina tidigare yrkeserfarenheter och dina mål och anordnas i samverkan med Folkuniversitetet som har lång erfarenhet av språkutbildning i Sverige.

För att korta din väg in i arbetslivet jobbar vi med:

 • Kartläggning av behov, erfarenheter och framtidsmål
 • Studieteknik
 • Jobbgrupper: Yrkesintroduktion, svensk arbetsmarknad
 • Branschspråk och yrkessvenska
 • Arbetsmiljöfrågor, arbetsrätt,
  rutiner och instruktioner
 • Yrkesfilmer, rollspel
 • Studiebesök på arbetsplatser
 • CV och personligt brev
 • Löpande yrkesspråktester

Lärare

Du möter engagerade, legitimerade och språkkunniga lärare med lång erfarenhet av utbildning för elever med olika utbildningsbakgrund. Lärarna har täta kontakter med arbetsgivare, branschföreträdare och yrkesutövare.

Jobbcoach och studievägledare

Under utbildningen får du stöd av Folkuniversitetets erfarna jobbcoacher och studievägledare.

Undervisning på både dagtid och kvällstid

På Braheskolan – filial Trollhättan kan du läsa sfi på både dagtid och kvällstid. Du kan också välja en flexibel utbildning på kvällstid.

Studera mitt i stan

Braheskolan – filial Trollhättan ligger i Folkuniversitetets lokaler på Kungsgatan 20, nära Trollhättans resecentrum. Ta chansen att läsa sfi mitt i stan!

Besök oss gärna

Vill du ha mer information? Kom och besök oss innan du gör ditt val av skola! Du är också välkommen att kontakta vår utbildningsledare Ahmed Hadi.