Sfi Varberg

Läs svenska för invandrare (sfi) på Folkuniversitetet i Varberg.

Smiling businesswoman sitting with male colleague at table in office cafeteria

Utbildningen i svenska för invandrare (sfi) i Varberg riktar sig till dig som inte har svenska som modersmål.

Sfi är en kvalificerad språkutbildning där kommunikationen i sin helhet är det viktiga. Kursen utgår från dina intressen, förutsättningar och behov som elev.

Utbildningen är indelad i nivåerna A–D.

Folkuniversitetets sfi-undervisning görs på uppdrag av Varbergs kommun.

Mer information om sfi i Varberg