Om Folkuniversitetets sfi-skola

Sundbybergs Folkhögskola är huvudman för Folkuniversitetets sfi-skola och driver skolan i samarbete med Folkuniversitetet Region Väst. Skolan ligger i Folkuniversitetets lokaler på Alingsåsvägen 6 i Borås.

Folkuniversitetets sfi-skola ligger på Alingsåsvägen 6 i Borås

Värdegrund och pedagogisk grundsyn

Folkuniversitetets sfi-skolas verksamhet tar sin utgångspunkt i folkbildningens värdegrund som bidrar till jämlikhet, delaktighet, mångkultur samt personlig och demokratisk utveckling.

På vår sfi-utbildning sätter vi individanpassad språkinlärning och förståelse för det svenska samhället i första rummet. Utbildningen utgår från den enskilde elevens behov och ger redskap för att aktivt ta del i samhället och snabbt komma vidare till jobb eller fortsatta studier.

Vi verkar också för en långsiktig utveckling av forskningsanknuten pedagogik och nya former för lärande med individen i centrum.

Sundbybergs Folkhögskola

Sundbybergs Folkhögskola är en mötesplats för människor från olika kulturer med olika erfarenheter och bakgrund. Erfarenhetsutbyte, ökad förståelse och respekt mellan människor är särskilt viktigt för oss. Här skaffar du dig kunskaper för fortsatta studier och arbetsliv. Du blir medveten om din egen förmåga och stärker dig själv. Vår grundidé bygger på att varje deltagare ska bli sedd. Det är därför din närvaro är så viktig.

Sundbybergs Folkhögskola är en del av Stiftelsen Stockholms Folkhögskola. I stiftelsen ingår även Södra Stockholms Folkhögskola och Skarpnäcks Folkhögskola. Skolan är partipolitiskt och religiöst obunden och har Folkuniversitetet som huvudman.

Folkuniversitetet

Studieförbundet Folkuniversitetet bedriver folkbildning och vuxenutbildning i hela Sverige. Vår idé är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv.

Folkuniversitetet drivs i stiftelseform och utan vinstintresse. Folkuniversitetet är partipolitiskt obundet och fristående från religiösa och fackliga intressen.

Folkuniversitetet är baserat på fyra kärnvärden:

  • Universitetsanknytning
  • Oberoende
  • Förnyelse
  • Internationalisering