Folkbildningsdagar med beredskap och prepping

Folkuniversitetet Dalarna bidrog till beredskapsveckan med folkbildningsdagar. Under två veckor kunde man välja mellan olika seminarier och genom kunskap öka sin egen och andras medvetenhet om beredskap.

Beredskapsveckan är en årlig informationsinsats (v.39) av Myndigheten för samhälle och beredskap (MSB) och som syftar till att öka människors motståndskraft inför kriser och krig.

Här nedan kan ni med varierande tekniska framgångar se föreläsningarna från några av programpunkterna.

Vill du veta mer?

Marie Hillner, utbildningsledare Folkbildning

marie.hillner@folkuniversitetet.se