När krisen kommer - här finns luckor i beredskapen

Med Jörgen Lundälv, docent vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

När krisen kommer - här finns luckor i beredskapen är en forskningsrapport som redogör för en förstudie som gjordes inom projektet "Normkreativ krisberedskap". Studien ägde rum mellan 2020 och 2021 med syftet att identifiera utmaningar i kommunikationen under Covid-19-pandemin och andra kriser.

Målet var att utveckla metoder för att bättre nå och engagera invånarna i att ta till sig och agera enligt krisinformation. En effektiv krisberedskap kräver inkludering och delaktighet av alla samhällsmedlemmar samt en kriskommunikation som är begriplig för alla och som kan anpassas till deras individuella livssituationer.