Myndighetsperspektivet vid höjd beredskap och krig

Med beredskapssamordnarna Tommy Albinsson, Falu kommun – Alexander Helgesson, Länsstyrelsen Dalarna – Tobias Dicander, Region Dalarna

Myndigheterna Falu Kommun, Region Dalarna samt Länsstyrelsen i Dalarna informerar om sitt respektive ansvar när det kommer till höjd beredskap och krig.
Genom att ha välorganiserade och högkvalificerade myndigheter som samverkar effektivt kan vi säkerställa att vi är rustade för en snabb och samordnad insats vid kriser.

Detta omfattar hantering av kommunikation, logistik, sjukvård och andra kritiska resurser som kan behövas.