Rädda Barnen

Rädda Barnen presenterar Lugna, Lyssna, Stärk - Psykologisk första hjälp för barn i akut kris.

Ett vägledande material som beskriver hur vuxna kan stötta barn efter allvarliga händelser i samhället och under samhällskriser.
Det finns möjlighet att gå en studiecirkel med materialet som grund.