Hur vi arbetar för att öka motståndskraften hos befolkningen

Anna Teljfors, risk- och kriskommunikatör från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vi får under föreläsningen veta hur MSB tog fram broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”, hur de tänkte innan och efter den, vad människor har tyckt och hur den har påverkat allmänheten.