Hur tänker en prepper?

Med Elias Mellander, fil.dr i etnologi vid Göteborgs universitet.

Föredrag om forskningsprojektet; För alla eventualiteter: Prepping, hemberedskap & hotet om konflikt. Covid-19-pandemin tillsammans med den säkerhetspolitiska och ekonomiska oro som följt på Rysslands invasion av Ukraina under våren 2022 har gett ytterligare fart till ett redan växande intresse för prepping i Sverige. Flera hot vilka de som preppar varnat för blev inom ett kort tidsspann till realiteter och såväl samhällelig som privat beredskap hamnade i fokus.