Organisation

Senioruniversitetets i Göteborgs organisation 2021–2022.

Styrelse

 • Börje Rådesjö, ordförande
 • Roger Palmqvist, ledamot, vice ordförande
 • Barbro Ekström-Jodal, ledamot
 • Bo Lindberg, ledamot
 • Kajsa Persson, ledamot, Folkuniversitetets representant
 • Ann Hesselbom, ledamot
 • Hain Rebas, suppleant
 • Marie Rådbo, suppleant

Representant för administrationen

 • Ingrid Sträng

Programgrupp

 • Ulla Berglindh, sammankallande
 • Renée Danielsson
 • Marianne Molander Beyer
 • Hain Rebas
 • Elsa Rosenblad
 • Johan Lindberg
 • Gunilla Mattsson

Cirkelgrupp

 • Bo Lindberg, sammankallande
 • Marie Rådbo
 • Roger Palmqvist, adjungerad

Valberedning

 • Wanda Klintberg, sammankallande
 • Alvar Vidén

Revisorer

 • Bo Nordell
 • Fride Quist
 • Christina Rogestam, suppleant