Om Senioruniversitetet

Senioruniversitetet i Göteborg (SiG) startades 1984 och har till syfte att förmedla kunskap och ge stimulerande samvaro seniorer emellan. Verksamheten bedrivs i samarbete med Folkuniversitetet.

Senioruniversitetet i Göteborg

Seniorunviersitetet i Göteborg erbjuder medlemmarna studiecirklar i olika ämnen och svårighetsgrad, föredrag, studiebesök, föreläsningsserier samt en- och flerdagarsresor.

Senioruniversitetets cirklar och övriga aktiviteter presenteras i programkatalogen som utkommer varje höst och vår.