Om Senioruniversitetet

Senioruniversitetet i Göteborg (SiG) är en ideell förening. Föreningen är politiskt och religiöst neutral och verkar i samarbete med Folkuniversitet, Kursverksamheten vid Göteborgs universitet.

Senioruniversitetet i Göteborg

SiG erbjuder medlemmarna studiecirklar i olika ämnen och av olika svårighetsgrad, föredrag, studiebesök, föreläsningsserier samt studieresor. Verksamheten vänder sig till bildningsintresserade, vilka har fyllt 55 år och uppbär pension.

Alla insatser, med målsättningen att erbjuda medlemmarna ett kvalitetssäkrat utbud, görs i dagsläget ideellt helt utan ersättningar, cirkelledare och föreläsare undantagna. Volontärer ger det administrativa stöd som förutsätts för att driva verksamheten. Också styrelse, revisorer, valberedare och Programgruppens ledamöter arbetar ideellt. SiG bedriver sin verksamhet utan vinstintresse. Dessa ideella krafter kommer inom kort att kompletteras av timanställda administrativt ansvariga.

Medlemsavgiften är ovillkorad och täcker sådana kostnader som inte finansieras med cirkelavgifter, statsbidrag och/eller andra intäkter såsom avgifter för specifika insatser som exempelvis studiebesök, studieresor etcetera. Det kan exempelvis handla om kostnader för lokaler, kontorsutrustning, trycksaker, marknadsföring samt kostnader relaterade till års- och styrelsemöten.