Utbildning och stöd på din ort

För dig som är arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen. Folkuniversitetet genomför Arbetsförmedlingens tjänster på flera orter och är anpassade efter arbetsmarknadens behov.

Folkuniversitetet har erbjudit olika former av stöd och utbildningar i snart 30 år. Vår långa erfarenhet har gett våra handledare och coacher ett stort och värdefullt nätverk inom alla branscher på arbetsmarknaden. Det gör att vi kan erbjuda dig praktikplatser med kunniga handledare som ger dig kunskaper som arbetsmarknaden efterfrågar.

Besök din ort för att ta del av vårt utbud.

Stöd på din ort