Arbetsmarknadsutbildning i Hässleholm

Folkuniversitetet i Hässleholm anordnar olika arbetsmarknadspolitiska program. I Hässelholm anordnar vi just nu Rusta och matcha. Vi är en av Arbetsförmedlingens kompletterande aktörer.

Utbildningar och stöd i Hässleholm

Syftet är att:

  • förbättra matchningen och motverka utanförskap
  • ge möjlighet till individuellt anpassade tjänster och service
  • låta arbetssökande få del av vår kunskap och erfarenhet
  • pröva nya angreppssätt och nya lösningar att jobba med individens behov kan öka den arbetssökandes möjligheter att få ett arbete.

Målgruppen är:

Långtidsarbetslösa inom jobb- och utvecklingsgarantin och arbetslösa ungdomar inom jobbgarantin för ungdomar.

Arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen som bedöms sakna gångbar yrkesutbildning:

  • deltagare som behöver förberedelser inför studier och/eller
  • deltagare som saknar en yrkesinriktning som behöver en planering mot yrkesinriktning eller arbete.

Har du frågor?

Kontakta:
tisse.lindbladh@folkuniversitetet.se 

Utbildningar och stöd i Hässleholm

""

1 resultat

1 resultat