Arbetsmarknadsutbildning i Halmstad

Folkuniversitetet är en av Arbetsförmedlingens så kallade kompletterande aktörer.

Utbildningar och stöd i Halmstad

Syftet är att

  • förbättra matchningen och motverka utanförskap
  • ge möjlighet till individuellt anpassade tjänster och service
  • låta arbetssökande få del av vår kunskap och erfarenhet
  • pröva nya angreppssätt och nya lösningar att jobba med individens behov kan öka den arbetssökandes möjligheter att få ett arbete.

Målgruppen är

  • Långtidsarbetslösa inom jobb- och utvecklingsgarantin
  • Arbetslösa ungdomar inom jobbgarantin för ungdomar
  • Personliga coacher för nya arbetslösa och korttidsarbetslösa

Har du frågor?

Kontakta
niclas.eckered-goransson@folkuniversitetet.se