Arbetsmarknadsutbildning i Halmstad

Folkuniversitetet i Halmstad anordnar olika arbetsmarknadspolitiska program, till exempel Korta vägen och Stöd och matchning. Vi är en av Arbetsförmedlingens kompletterande aktörer.

Utbildningar och stöd i Halmstad

Syftet är att:

  • Förbättra matchningen och motverka utanförskap
  • Ge möjlighet till individuellt anpassade tjänster och service
  • Låta arbetssökande få del av vår kunskap och erfarenhet
  • Pröva nya angreppssätt och nya lösningar att jobba med individens Behov kan öka den arbetssökandes möjligheter att få ett arbete.

Målgruppen är:

  • Långtidsarbetslösa inom jobb- och utvecklingsgarantin
  • Arbetslösa ungdomar inom jobbgarantin för ungdomar
  • Personliga coacher för nya arbetslösa och korttidsarbetslösa

Har du frågor?

Kontakta
niclas.eckered-goransson@folkuniversitetet.se