Arbetsmarknadsutbildning i Kristianstad

Folkuniversitetet i Kristianstad anordnar olika arbetsmarknadspolitiska program, till exempel Introduktion till arbete och Rusta och matcha. Vi är en av Arbetsförmedlingens kompletterande aktörer.

Arbetsmarknadsutbildningar i Kristianstad

Syftet är att:

  • förbättra matchningen och motverka utanförskap
  • ge möjlighet till individuellt anpassade tjänster och service
  • låta arbetssökande få del av vår kunskap och erfarenhet
  • pröva nya angreppssätt och nya lösningar att jobba med individens behov kan öka den arbetssökandes möjligheter att få ett arbete.

Målgruppen är:

  • Långtidsarbetslösa inom jobb- och utvecklingsgarantin och arbetslösa ungdomar inom jobbgarantin för ungdomar.
  • Arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen som bedöms sakna gångbar yrkesutbildning:
  • deltagare som behöver förberedelser inför studier och/eller
  • deltagare som saknar en yrkesinriktning som behöver en planering mot yrkesinriktning eller arbete.

Har du frågor?

Kontakta:
tisse.lindbladh@folkuniversitetet.se 

Arbetsmarknadsutbildningar i Kristianstad

""

2 resultat

2 resultat