Arbetsmarknadsutbildning i Helsingborg

Folkuniversitetet i Helsingborg anordnar olika arbetsmarknadspolitiska program, till exempel Introduktion till arbete, Rusta och matcha och arbetsträning. Vi är en av Arbetsförmedlingens kompletterande aktörer.

Arbetsmarknadsutbildning i Helsingborg

Syfte:

  • Förbättra matchningen och motverka utanförskap
  • Ge möjlighet till individuellt anpassade tjänster och service
  • Låta arbetssökande få del av vår kunskap och erfarenhet
  • Pröva nya angreppssätt och nya lösningar att jobba med individens behov kan öka den arbetssökandes möjligheter att få ett arbete
  • Få del av våra stora kontaktnät inom näringslivet i regionen

Målgrupp:

  • Långtidsarbetslösa inom jobb- och utvecklingsgarantin och arbetslösa ungdomar inom jobbgarantin för ungdomar
  • Arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen som bedöms sakna gångbar yrkesutbildning
  • deltagare som behöver förberedelser inför studier och/eller
  • deltagare som saknar en yrkesinriktning som behöver en planering mot yrkesinriktning eller arbete

Kontaktuppgifter

Gabriella Comét
gabriella.comet@folkuniversitetet.se
070-085 63 46

Arbetsmarknadsutbildning i Helsingborg

""

4 resultat

4 resultat