Arbetsmarknadsutbildning i Uppsala

Rusta och matcha – ditt personliga stöd till jobb eller utbildning!

man och kvinna

Behöver du hjälp med att skaffa jobb eller hitta rätt i utbudet av studier? På Folkuniversitetets Rusta och matcha (KROM) anpassar vi tjänsten efter dina behov. Tillsammans med en personliga handledare (kontaktperson) får du stöttning i allt från att skriva ett bra CV, hitta ditt nya jobb till att finna studiemotivation.

Därför ska du välja Rusta och matcha hos Folkuniversitetet

Rusta innebär att vi förbereder dig som behöver extra stöd för att få arbete. Matcha innebär att vår erfarna personal kopplar ihop dig med ditt nya jobb eller rätt studier. Genom ett personligt och individanpassat stöd når du dina mål på kortast möjliga tid.

Tjänsten är till för dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen. Kontakta dem för att se om du har rätt till Rusta och matcha. Via Arbetsförmedlingen kan du sedan själv välja Folkuniversitetet som leverantör av Rusta och matcha.

Folkuniversitetet är en icke vinstdrivande stiftelse och lägger därför alla resurser på dig.

eu_flagga_eursocfond_cmyk-arial_webb.jpg

man och kvinna

""

1 resultat

1 resultat