Arbetsmarknadsutbildning i Lund

Vi är en så kallad kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen. I Lund erbjuder vi Rusta och matcha.

Arbetsmarknadsutbildningar i Lund

Syftet är att:

  • förbättra matchningen och motverka utanförskap
  • ge möjlighet till individuellt anpassade tjänster och service
  • låta arbetssökande få del av vår kunskap och erfarenhet
  • pröva nya angreppssätt och nya lösningar att jobba med individens behov kan öka den arbetssökandes möjligheter att få ett arbete.

Målgruppen är: 
Långtidsarbetslösa inom jobb- och utvecklingsgarantin och arbetslösa ungdomar inom jobbgarantin för ungdomar.

Arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen som bedöms sakna gångbar yrkesutbildning:

  • deltagare som behöver förberedelser inför studier och/eller
  • deltagare som saknar en yrkesinriktning som behöver en planering mot yrkesinriktning eller arbete.

Har du frågor?

Kontakta:
Harun Malagic
harun.malagic@folkuniversitetet.se
040-691 83 39

Arbetsmarknadsutbildningar i Lund

""

1 resultat

1 resultat