Arbetsmarknadsutbildning i Malmö

Vi är en så kallad kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen. I Malmö erbjuder vi Rusta och matcha och Introduktion till arbete.

Arbetsmarknadsutbildning i Malmö

Syftet är att:

  • Förbättra matchningen och motverka utanförskap
  • Ge möjlighet till individuellt anpassade tjänster och service
  • Låta arbetssökande få del av vår kunskap och erfarenhet
  • Pröva nya angreppssätt och nya lösningar att jobba med individens behov kan öka den arbetssökandes möjligheter att få ett arbete.

Målgruppen är:

  • Långtidsarbetslösa inom jobb- och utvecklingsgarantin och arbetslösa ungdomar inom jobbgarantin för ungdomar.
  • Arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen som bedöms sakna gångbar yrkesutbildning:
  • deltagare som behöver förberedelser inför studier och/eller
  • deltagare som saknar en yrkesinriktning som behöver en planering mot yrkesinriktning eller arbete.

Har du frågor?

Kontakta:
Harun Malagic
harun.malagic@folkuniversitetet.se
040-691 83 39

Arbetsmarknadsutbildning i Malmö

""

2 resultat

2 resultat