Yrkes- och studieförberedande moduler (YSM), Trelleborg

Arbetsförmedlingens tjänster Trelleborg

Utbildningen Yrkes- och studieförberedande moduler (YSM) i Trelleborg ger kompetenser för fortsatta studier eller anställning med ett innehåll som är anpassat efter dina behov. Efter avslutad utbildning ska du ha två konkreta studie- eller yrkesval.

YSM Trelleborg

YSM är ett samarbete med Arbetsförmedlingen.

För vem?

Denna utbildning riktar sig till dig som är arbetssökande och saknar yrkesutbildning, gymnasiebetyg eller fortfarande läser svenska för invandrare (sfi).

Mål med YSM

Som deltagare ska du efter utbildningen ha två konkreta och realistiska studie- eller yrkesval. 

Innehåll

Utbildningen anpassas efter dina behov. Exempel på innehåll är:

  • Information om arbetsmarknad och studier
  • Yrkespraktik och arbetsplatsförlagd språkträning
  • Hushållsekonomi och sociala aktiviteter inför arbete
  • Grundläggande svenska och datakunskap
  • Svenska, engelska och matematik på gymnasienivå

Samarbete med samhället

Vi genomför utbildningen tillsammans med övriga samhället via kontakter, studiebesök, seminarier med näringslivet, myndigheter och föreningar.

Omfattning

Utbildningen är på heltid i sex månader. För personer med deltidsarbete eller sfi-studier kan utbildningen bedrivas på halvtid.

Intyg

Efter utbildningen får du ett intyg på avslutade moduler samt en språkbedömning.

Ansökan

Kontakta din Arbetsförmedling som gör en bedömning.

Kontakt

Telefon: 040–691 83 74 eller 0410–72 50 01