Validering av generella kompetenser på Folkuniversitetet

I Skånes, Kronobergs, Kalmars, Blekinges och Hallands län erbjuder Folkuniversitetet validering. Validering innebär i korthet att du synliggör alla dina kompetenser, både formella och informella.

Validering på Folkuniversitetet.

Vilka formella kompetenser du har är lätt att visa. Det kan vara betyg, kursintyg och utbildningspoäng. Men i ditt livslånga lärande får du också många fler kompetenser med dig som inte syns eller som är oupptäckta.

Några exempel:

  • Du har varit aktiv i föreningslivet i olika roller
  • Du har varit idrottsledare
  • Du har varit volontär
  • Du har varit kursledare, till exempel hos ett studieförbund
  • Du har varit timvikarie i olika branscher

Det finns säkert många fler exempel där du har fått kunskaper och erfarenheter som är bra att visa upp. 

Vi synliggör dina kompetenser

Att synliggöra alla dina kompetenser, både formella och informella, kan hjälpa dig när du söker jobb eller vill byta spår i yrkeslivet.

På Folkuniversitetet kan du validera dina kompetenser i en mängd olika moduler, till exempel:

  • Digital grundkompetens
  • Service och bemötande
  • Ledarskap
  • Kommunikativ svenska
  • Möta människor

I de olika modulerna visar vad du kan om till exempel samarbete, konflikthantering, sociala koder och hur man möter andra människor på en arbetsplats eller i vanliga livet.

OCN-metoden kartlägger du kan kan

Vi kartlägger dina kompetenser och du får sedan ett kompetensbevis som du kan använda när du söker arbete. Vi validerar bara det du kan – inte det du inte kan!

Vi använder oss av OCN-metoden via Nordiskt Valideringsforum och vi har certifierade bedömare.

OCN står för Open College Network. Det är en metod för att identifiera och beskriva de kunskaper, färdigheter och kompetenser som man vill synliggöra inom ett visst område. Metoden ger stöd för att genomföra validering enligt riktlinjer med kvalitetssäkring och är helt samstämmig med SeQF, Sveriges referensram för kvalifikationer.

Är du intresserad eller vill veta mer?

Mejla: anna-lena.bergman@folkuniversitetet.se eller ring 042-38 56 23.

Valideringsdelegationens officiella definition: ”Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats.”