Arbetslivsinriktat rehabiliteringsstöd & outplacement

Med ett starkt engagemang för individens förmåga hjälper Folkuniversitetet dig som ansvarig att stötta en sjukskriven medarbetare på väg tillbaka till jobbet, eller till nya möjligheter på arbetsmarknaden.

Arbetslivsinriktat rehabiliteringsstöd & outplacement, Folkuniversitetet

Vi erbjuder tre olika huvudspår inom ramen för Arbetslivsinriktat rehabiliteringsstöd & outplacement (AIRS) inom Folkuniversitetet.

AIRS erbjuder vi i Skåne län, södra Halland, Kalmar län, Kronobergs län och Blekinge län.

Rehabiliteringsplan - cirka 3 veckor

Vi gör tillsammans med individen en nulägesanalys som resulterar i en individuell utredning och rehabiliteringsplan. Denna uppfyller de skallkrav Försäkringskassan ställer. Vi kommer med konkreta förslag på hur ni kan gå vidare i ärendet och vilka anpassningar och ytterligare insatser som kan bli aktuella.

Rehabiliteringsomställning – cirka 4 månader

Individuellt omställningsprogram

När möjligheterna att komma tillbaka i arbete på den befintliga arbetsplatsen är osäkra, kan vi hjälpa till med ett individanpassat omställningsprogram. Vi utgår från individens förutsättningar och era intressen med målsättningen att finna hållbar väg framåt. Tillsammans med medarbetaren tar vi fram en individuell handlingsplan.

Orientering mot arbete

Olika studiebesök och coachande samtal kan genomföras med målsättningen att medarbetaren ska få en inblick i alternativa karriärvägar. Det finns även möjlighet att boka möten med studie- och yrkesvägledare eller ”starta eget”-rådgivare, och att diskutera möjligheten att påverka hälsan och välbefinnandet.

Bearbetande/terapeutiska insatser

Vi kan vid behov koppla in extern arbetspsykolog, behandlingsterapeut, samtalsterapeut, sjukgymnast eller arbetsterapeut.

Extern arbetsprövningsplats

Medarbetaren kan inom ramen för tjänsten få genomföra arbetsprövning hos en extern arbetsgivare och få sin arbetsförmåga kartlagd. Insatsen kan underlätta medarbetarens väg tillbaka till arbete utifrån individuella förutsättningar och arbetsmarknadens behov.

Outplacement - matchning mot nytt jobb, cirka sex månader

Om sjukdom, skada, konflikter, kompetensväxling eller annat ligger till grund för att medarbetaren ska omplaceras är vår outplacementtjänst en lösning. Målet är att hitta en individanpassad anställning hos en annan arbetsgivare.

Genom outplacement hjälper vi dig som arbetsgivare att hantera uppsägningar på ett sätt som främjar alla parter. Vi tar fram konkreta anställningsmöjligheter utifrån önskemål och individuella förutsättningar. Vårt mål är att både du som arbetsgivare och den anställde ska känna en lättnad över att kunna gå vidare.

Individanpassat arbetssätt

Det finns inga standardlösningar. Medarbetaren matchas med en arbetsplats utifrån vad som framkommit i kartläggningsprocessen. Matchningen sköts av våra jobbagenter. Inom ramen för tjänsten ingår också studie- och yrkesvägledning och ”starta eget”-rådgivning.

Resultatbaserad metod

Vi är trygga med att våra uppdrag lyckas. Därför jobbar vi utifrån en metod som innebär att större delen av vår ersättning utfaller vid lyckat resultat.

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning

Gabriella Comét
airs.syd@folkuniversitetet.se
0700-85 63 46