Ateljén, Växjö

Arbetsträning och rehab Växjö

Ateljén i Växjö är en plats för att lära och växa genom handens arbete. Folkuniversitetets verksamhet i Ateljén syftar inte bara till att stärka enskilda individer i förmåga och hälsa. Den har också ett samhällsperspektiv och en ambition att skapa nya mötesplatser för människor och möjligheter att interagera i nya sammanhang.

Ateljén Växjö

I Folkuniversitetets intresse, precis som för samhället i stort, ligger skapandet av nya forum för integration, gemenskap, lärande och utveckling. 

För att börja i Ateljén i Växjö behöver du vara inskriven på Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan.

Vår idé

Arbetet i Ateljén vilar på en humanistisk värdegrund, där konsten och hantverket anses öppna upp för nya möjligheter och låter oss utveckla våra perspektiv på oss själva och omvärlden.

Arbetsprocessen och det praktiska arbetet med produktutveckling inom textilt hantverk, konstnärligt skapande och trädgård och odling leder till en konstruktiv process som enligt dokumenterad erfarenhet uppmuntrar till nyorientering med bestående resultat.

Effekten av ett deltagande kan röra sig om återgång till ordinarie arbete, studier, nytt arbete, arbetsträning, praktik, starta eget, meningsfullare vardag, förbättrad hälsa och kartlagd arbetsförmåga.

I den kreativa verksamheten arbetar vi utifrån metodiken där lärandet är den viktigaste beståndsdelen som ska öka individens självkänsla och tilliten till den egna förmågan att utveckla nya färdigheter och erövra nya områden i livet. Dagens arbetsliv kräver både kreativitet, mod och nytänkande. I handens arbete kan individen pröva, undersöka och utöka sin tillit till den egna förmågan att anta nya utmaningar.

Praktiskt genomförande

Arbetet i konstateljén utformas lika för alla nya deltagare och kräver inga förkunskaper. Vi börjar med en introduktion där deltagaren bekantar sig med olika konstnärliga tekniker och hantverk, där presenteras vilka möjligheter vi kan erbjuda deltagaren i vår verksamhet. Efter introduktionen väljer deltagaren att arbeta med en egen idé och valfritt material under en period för att fördjupa sig inom ett ämnesområde. Vi arbetar med produktutveckling från skiss idé till färdig produkt. I arbetet kan också ingå marknadsföring, produktion av webbshop för försäljning samt marknadsundersökning för produkten där möjligheten undersöks för nya samarbeten och för försäljning av produkten.

Vi genomför utställningar och deltar i olika evenemang där produkter och tekniker visas upp för allmänheten eller specifika målgrupper. För den som vill är detta en god möjlighet att skapa nya kontaktytor med omvärlden och att börja eller fortsätta att bygga sitt personliga nätverk.

Individuell handledning

Den som deltar i en aktivitet på Folkuniversitetet arbetar i ett nära samarbete med en handledare som fungerar som personlig coach i så väl bild och hantverksämnet men också som samtalspartner för uppföljning av den enskilda deltagarens utveckling och målsättning för tiden i Ateljén.

Läraren är utbildad inom konst och bildpedagogik, med flerårig erfarenhet av individuell coaching för arbetsträning och rehabilitering.

Kontakt

Agneta Råhlin
agneta.rahlin@folkuniversitetet.se

Aktiviteter i Ateljén