Vårdbiträdesutbildning, Hudiksvall

Gävle

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta inom vården. Det är en yrkesinriktad utbildning på gymnasial nivå för dig som är arbetssökande och inskriven hos Arbetsförmedlingen. Kursen går i Hudiksvall i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Maskot

I utbildningen arbetar vi med vårdanpassad kommunikation där teoretiska och praktiska övningar varvas tillsammans med vårdkunskap. För att skapa de bästa förutsättningarna för lärande sker ett nära samarbete mellan vårdlärare, Arbetsförmedlingen samt vård och omsorg inom kommunen. Efter genomförd utbildning kan du arbeta inom äldreomsorgen.

Praktik

Praktiken är fördelad på två olika perioder under utbildningen och anpassas till din blivande yrkesroll. Du kan exempelvis praktisera inom hemtjänst, äldreboende och personlig assistans.

Arbetsmarknad

Behovet av vård- och omsorgspersonal är stort i hela landet och ökar dessutom i takt med att antalet äldre och vårdbehövande blir fler. Arbetsmarknaden är därmed mycket god för vårdbiträden. 

Upplägg

I modulen Test får du tillgång till all praktisk information som behövs för att snabbt få en uppfattning om yrket och utbildningen. Modulen är 15 dagar lång.

I modulen Bas får du en introduktion till yrke och bransch, studieplanering, ämnesgenomgångar på basnivå, studiebesök och samt språkstöd i yrkessvenska vid behov. Detta kompletteras med teoretiska grundläggande kunskaper om de funktioner inom svenska samhället som tillhandahåller vård- och omsorg samt funktionernas förhållande till varandra. Modul Bas är 45 dagar lång och ges vid behov.

I den yrkesinriktade modulen läser du det nationella yrkespaketet för vårdbiträde som omfattar 800 poäng. De kurser som ingår är; Anatomi och fysiologi 1, Omvårdnad 1, Social omsorg 1, Gerontologi och geriatrik, Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, Psykologi 1, Psykiatri 1 och Hälso- och sjukvård 1. Det är hälften av kurserna i vård- och omsorgsutbildningen (undersköterska). Kurserna är på gymnasienivå. Den yrkesinriktade modulen är cirka 12 månader. Om du har behov av stöd i det svenska språket kan du beviljas yrkessvenska.

Kursinnehåll

 • Kroppens funktioner
 • Hjälpmedel, IT-stöd och administrativa uppgifter
 • Lagar, regler och funktioner inom vård- och omsorgsområdet
 • Vanliga sjukdomar
 • Hälsa och friskvård
 • Funktionsnedsättningar
 • Medicin
 • Livskvalitet
 • Åldrande
 • Etik och bemötande
 • Kost och måltid
 • Hygien, ergonomi
 • Sociala uppgifter

Vill du veta mer?

Kontakta Anna Idell, Biträdande platschef

073-822 51 59

anna.idell@folkuniversitetet.se

 

Besöksadress: Furulundsvägen 9A, 824 31 Hudiksvall, (visa på karta)