Ökad mångfald – ökad tillväxt (ÖMÖT), Visby

Jobbprojekt Gotland

Ett projekt för dig som är arbetssökande och boende i Sverige men född utomlands. Vi samverkar med den gröna näringen, handeln och turistnäringen på Gotland, för att hitta en matchande praktikplats som passar just dig.

Man och kvinna utanför bibliotek

Projektet sker i nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Region Gotland, Gotland Grönt Centrum, Företagarna och Coompanion Gotland.

Matchning, månad 1

Den första perioden är du på Folkuniversitetet måndag-fredag, i fem veckor. Vi kartlägger dig och matchar dig mot en lämplig bransch eller ett företag. På kort sikt matchar vi dig med lite kunskaper i svenska med en praktikplats, men på lång sikt jobbar du självständigt med att förbättra dina kunskaper i svenska. Du kan kombinera ditt arbete eller praktik med studier i svenska, på till exempel sfi.

Andra saker vi gör är:

  • Vid behov sätter vi in förstärkning i svenska.
  • Vi besöker praktikplatser över hela Gotland, för att du skall få möjlighet att välja arbetsplats. Gotlands lantbruk, turistbranschen och livsmedelsbranschen, är exempel på vi platser besöker.

Praktikplats, månad 2-6

För att veta var du skall praktisera är det viktigt med en ordentlig kartläggning. Vi vill då veta vilka erfarenheter du har sedan tidigare, men också vilka intressen du har och vad du vill göra i framtiden.

Matchning mot praktikföretag
Vi samverkar med flera branscher på Gotland, men det är viktigast

  • att du väljer en bransch eller ett företag som du tror passar dig.
  • att du väljer ett företag som ligger nära där du bor, för att underlätta din resa till och från praktikplatsen.
  • att du väljer ett företag som vi tror kan anställa dig efter genomförd praktik.

När du valt företag och de har tackat ja till att ha dig som praktikant, är det viktigt att du visar upp det bästa av dig själv. Att du tar egna initiativ, funderar över förbättringar i verksamheten och att du har bra kontakt med dina medarbetare.

Hur skiljer sig detta projekt från andra?

  • Vi fokuserar i första hand på dig och din väg mot arbete.
  • Du kan kombinera din praktik med studier på sfi.
  • Du har en personlig coach under projekttiden, som coachar dig mot ett lämpligt företag och fungerar som stöd under praktikperioden.

Gruppstarter

Projektet pågår till och med hösten 2021 och är uppdelat i sex olika kurser under följande perioder:

SVENSKA (må, on, to)
2019 12 02 - 2019 12 20
2020 08 31 - 2020 09 25
2020 11 30 - 2020 12 21

ÖMÖT
2020 01 07 - 2020 04 30
2020 09 28 - 2020 12 31
2021 01 11 - 2021 04 30

Genomförandet
Varje kurs genomförs under sex månader, där den första månaden sker på Folkuniversitetet i Visby och de kommande fem på det företag där du gör praktik.

Om Folkuniversitetet
Folkuniversitetet är ett studieförbund bildat av stiftelserna Kursverksamheten vid Stockholms, Uppsala, Lunds, Umeå respektive Göteborgs universitet. Hos oss präglas all coachande verksamhet av en stark kunskaps- och bildningsanda med pedagogiskt utbildade coacher. Folkuniversitetet är politiskt, fackligt och religiöst obundet. Projektet har Europeiska Socialfonden som huvudfinansiär.

Kontakta oss

Besöksadress: Merkuriusgatan 2, Visby (visa på karta)

Jamal Reslan 
Telefon: 076-695 73 23
jamal.reslan@folkuniversitetet.se

Mats Ladebäck
Telefon: 070-832 03 43
mats.ladeback@folkuniversitetet.se

Projektet har Europeiska Socialfonden som huvudfinansiär.

EU_flagga_EurSocfond