After work med forskare online

Hur påverkar coronakrisen samhället? Folkuniversitetet och Göteborgs universitet sänder live från Pustervik i Göteborg. Här kan du se samtalen i efterhand!

After work med forskare

Rörelser och revolter

Black Lives Matter, Fridays For Future och protesterna i Belarus, Chile, Hong Kong och Libanon är bara några exempel på de människorätts-, klimat- och demokratirörelser som präglar det politiska samtalet just nu.

Över hela världen demonstrerar folk mot de rådande maktstrukturerna, på gatorna och på nätet. De unga generationerna, uppväxta i den digitala världen och i skuggan av klimathotet, är ofta drivande.
Är detta början på en global politisk strukturomvandling? Vilka beröringspunkter och likheter finns mellan de olika rörelserna? Hur kommer de att utvecklas i framtiden? Vilka möjligheter har de att skapa bestående förändring?

MEDVERKANDE
Maja Gustafsson, researcher, Resolution Foundation i London. Expert på sociala ojämlikheter mellan generationerna.

Hanna Leonardsson, doktor i freds- och utvecklingsforskning. Expert på fredsuppbyggnad och demokratisering.

Mattias Wahlström, docent i sociologi, Göteborgs universitet. Expert på nya sociala rörelser.

MODERATOR
Mattias Hagberg, journalist och författare


Arbetsmarknaden i kris och förändring

Hur mår den svenska arbetsmarknaden just nu? Hur kommer den att se ut i framtiden? Kommer coronapandemin att stärka de strukturella förändringar som redan är i spel eller leda till något helt nytt? Vilka krav kommer att ställas på arbetsmarknadens parter, på utbildningsinsatser och på arbetstagaren själv?

MEDVERKANDE

Ola Bergström, professor i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Expert på omställning, neddragningar och nedläggningar i Sverige och Europa.

Tomas Berglund, professor i sociologi, Göteborgs universitet. Expert på arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor.

Annika Bergviken Rensfeldt, docent i pedagogik, Göteborgs universitet. Expert på utbildningsfrågor och utbildningsbehov kopplade till arbetslivet.

MODERATOR

Mattias Hagberg, journalist och författare

Den farliga ensamheten

Coronapandemin har förändrat vardagen och för många innebär det mer tid i ofrivillig ensamhet – ett tillstånd som ofta beskrivs som ett av våra stora hälsoproblem.

Hur påverkas vi fysiskt och psykiskt av att vara isolerade? Kan den sociala distanseringen utan kontakt med andra människor vara farlig? Är äldre och andra grupper som till exempel hemlösa särskilt utsatta? Hur kan man tänka och agera när bristen på närhet börjar göra ont?

MEDVERKANDE
Ingmar Skoog, överläkare och professor i psykiatri, Göteborgs universitet och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa, Agecap. Expert på åldrande och äldres mentala hälsa.

Helena Backlund Wasling, forskare i neuropsykologi, Göteborgs universitet. Expert på de känslomässiga aspekterna av beröring.

Björn Andersson, universitetslektor i socialt arbete, Göteborgs universitet. Expert på det offentliga livets sociala relationer, förebyggande och uppsökande socialt arbete samt social hållbarhet.

MODERATOR
Mattias Hagberg, journalist och författare

 

Varför skämtar vi om corona?

Människor blir sjuka och dör, samhällen stänger ner och börser brakar samman. Samtidigt sprids memes, skämt och sketcher om coronakrisen snabbare än viruset självt.

Varför ser vi en explosion av humor och andra kulturyttringar just nu? Finns det historiska paralleller? Kan vi se andra tydliga exempel på copingstrategier för att hantera ångest, stress och känslomässigt krävande situationer? Vad är mest effektivt?

MEDVERKANDE
Elisabeth Punzi, leg. psykolog och universitetslektor, Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Expert på hur kreativa uttryck kan integreras i klinisk verksamhet.

Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet. Expert på relationen mellan humor, hälsa och teologi.

MODERATOR
Mattias Hagberg, journalist och författare

 

Coronakrisen, ekonomin och jobben

Coronakrisen skapar dramatiska ekonomiska effekter. En historisk varselvåg har drabbat Sverige och hela sektorer är i gungning. Vilka effekter får coronakrisen på arbetsmarknaden och svenska företag på lång sikt?

MEDVERKANDE
Martin Henning, professor i ekonomisk geografi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Expert på ekonomiska strukturförändringar och arbetskraftens rörlighet.

Staffan Granér, doktor i ekonomisk historia, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Expert på ekonomisk historia.

MODERATOR
Mattias Hagberg, journalist och författare

 

Corona, kommunikation och politik

Hur har myndigheter och beslutsfattare lyckats med sin kommunikation? Vilket ansvar har medierna när falska nyheter och myter sprider sig? Hur har krisen påverkat människors uppfattningar om politik? Vad kan vi se för långtgående konsekvenser av det historiska skede vi är inne i just nu?

MEDVERKANDE
Bengt Johansson, professor, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet. Expert på kriskommunikation och medier.

Jacob Sohlberg, forskare på Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Expert på politisk psykologi.

MODERATOR
Mattias Hagberg, journalist och författare

Mot en ny konsumtion?

Konsumtionen anses vara motorn i en tillväxtbaserad ekonomi och grundläggande för att samhället ska fungera – oavsett om det handlar om toalettpapper eller resor till Åre.

Vilka effekter har den pågående coronakrisen på våra konsumtionsmönster? Kommer de att påverkas på längre sikt och i så fall hur? Kan vi föreställa oss en annan, mer hållbar och lokal konsumtion på andra sidan krisen, eller kommer allt att bli som förut?

MEDVERKANDE
Magdalena Petersson Mc Intyre, docent i etnologi och föreståndare för Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet. Expert på konsumtion ur sociala, kulturella och ekonomiska perspektiv.

David Andersson, doktor i energi och miljö, Chalmers, och postdoktor, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Expert på hållbar konsumtion.

MODERATOR
Mattias Hagberg, journalist och författare

 

After work med forskare är ett samarbete mellan Folkuniversitetet och Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Samtalen arrangeras med stöd från Folkuniversitetsföreningen.