Folkuniversitetets visselblåsarfunktion

Du som arbetar på Folkuniversitetet, eller på annat vis fått kännedom om missförhållanden inom organisationen, kan använda Folkuniversitetets visselblåsarfunktion. Med stöd av visselblåsarlagen kan du larma om allvarliga missförhållanden och också skyddas mot repressalier.

Generellt gäller för anmälan med stöd av visselblåsarlagen att det ska finnas ett allmänintresse. Med det avses att det ska:

  • gälla allvarliga förhållanden.
  • vara av intresse för en krets som kan betecknas som allmänheten.
  • finnas ett legitimt intresse av att missförhållandena kommer fram.

Det kan till exempel gälla frekventa och systematiska missförhållanden som det finns ett samhällsintresse för att åtgärda. Det som rapporteras ska vara sådant som inte hanteras inom redan rådande rutiner. Arbetsplatsproblem eller liknande ska rapporteras till närmaste chef eller skyddsombud.

Det som rapporteras kan innehålla information om brottslighet, oegentligheter och överträdelser eller andra handlingar som bryter mot EU:s eller nationell lagstiftning i ett arbetsrelaterat sammanhang.

Anmälan kan göras anonymt, men du får då ingen återkoppling på hur ärendet utreds.

Det missförhållande som anmäls ska beskrivas så utförligt och noggrant som möjligt och relevant material som kan styrka misstankarna ska bifogas. Det är viktigt att anmälan beskriver alla fakta i ärendet, inklusive förhållanden och upplysningar som kan uppfattas som mindre viktiga.

Mottagare av en anmälan är Folkuniversitetets förbundskansli. De som hanterar en anmälan har tystnadsplikt.

Innan du gör en anmälan är det viktigt att du läser igenom dokumentet

Beskrivning av Folkuniversitetets visselblåsarfunktion

Beskriv ditt ärende

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas