För dig med funktionsvariation

Folkuniversitetet har en stor verksamhet med anpassad pedagogik som riktar sig till personer med funktionsvariation.

Behov av kunskap

Utgångspunkten är att varje människa har behov av kunskap – oavsett hur gammal man är, vilken kunskapsnivå man befinner sig på eller om man har en funktionsnedsättning. Bildning i olika former bidrar till att man har lättare att ta makten över sitt eget liv – hela sitt liv.

Där deltagarna finns

Tanken bakom vår verksamhet för personer med funktionsnedsättning är att deltagare som har svårt att ta sig till oss ändå har möjlighet att vara med i såväl studiecirklar och kurser som kulturaktiviteter. I stället för att vara i Folkuniversitetets lokaler åker kursledare och pedagoger ut och möter deltagarna där de befinner sig t.ex på kommunala aktivitetshus, äldreboenden eller dagverksamheter.

Umeå - Balettakademien

Göteborg - Uppsökande verksamhet

Kristianstad - Koncensus

Stockholm - KRITA

Malmö - Funkis

Stockholm - Konstskolan Linnéa

Stockholm - Balettakademien