Vad är folkbildning?

Folkbildning handlar om alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap. Folkbildningen är fri och frivillig, deltagarna väljer själva att delta och vad de vill delta i. Folkuniversitetet är ett av tio studieförbund som arbetar med folkbildning.

Folkbildningen har en lång historia i Sverige. Den är fortfarande aktuell och har genom sin möjlighet att använda nya och okonventionella metoder förmått att utvecklas och möta nya behov i samhället. 

Folkbildningens syfte

I folkbildningspropositionen från 2006 uttrycks statens syften med bidraget till folkbildningen: 

  • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
  • bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom t.ex. politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete)
  • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
  • bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

Mer information om folkbildningen i Sverige