Vi lever i förnekelse

Senast ändrad

Vet du vad? Människans inverkan på jorden är så omfattande att det är motiverat att tala om en ny geologisk epok – antropocen. Möt Sverker Sörlin, en av världens ledande miljöhistoriker.

Sverker Sörlin är professor på KTH, ordförande för Folkuniversitetet och en av världens ledande miljöhistoriker.

Hans senaste bok handlar om antropocen ("människans tidsålder"), ett begrepp som föreslagits som namn på en ny epok i jordens utveckling. Grundtanken är att människans inverkan på jorden är så omfattande att det är motiverat att tala om en ny geologisk epok.

– Själva ordet antropocen är viktigt. Det drar uppmärksamheten till mänsklighetens stora och djupt problematiska roll i jordens utveckling. Det kan fylla en pedagogisk funktion och bidra till att vi erkänner de akuta behoven av förändring, säger Sverker Sörlin.

– Ordet fungerar som en hemsk spegel. Vi ser oss själva och att det vi gör är under all kritik. Vi lever på sätt och vis i en slags förnekelse, fortsätter han.

Se filmen där Sverker Sörlin berättar om sina drivkrafter som forskare, om antropocen och om de förändringar som mänskligheten måste göra för att vända utvecklingen.