Vår profil

Folkbildningstanken, som är alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap, genomsyrar vår pedagogik, vår organisation och våra värderingar.

Vår profil, kvinna i dörröppning.

Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse och skapande ger människor förutsättningar för ett rikare liv.

Folkuniversitetet ska vara en naturlig mötesplats för människors fria kunskapssökande, för lärande, kulturupplevelser och möjlighet till reflektion.

Kunskap har ett värde i sig, både för individen och för samhällsutvecklingen i stort.

Kunskap ger inte bara färdigheter och en ökad förståelse för vår omvärld, utan också glädje, engagemang och delaktighet. Vill du veta mer? Informationsbroschyren "Det här är Folkuniversitetet" kan du ladda ner här.