Svenska för dansktalande

Kurser i svenska särskilt för dig som talar danska.Lär dig svenska för vardagssituationer och affärssamarbeten. En utbildning i svenska breddar din kompetens och din upplevelse av Sverige.

Svenska, Swedish. Leende kvinna med glasögon.

Svenskekurser specielt for dig som har dansk som modersmål. Kurserne behandler grammatik, forskelle/ligheder mellem dansk og svensk, Samfundsorientering samt ”farlige ord”. Og selvfølgelig træner vi svensk udtale og taler svensk hele tiden!

Svenska, Swedish. Leende kvinna med glasögon.

0 resultat

0 resultat