Svenska konversation / Conversation courses

Lär dig prata bättre svenska på en konversationskurs i svenska.

Svenska, Swedish. Leende kvinna med glasögon.

Vi fokuserar genomgående på att tala svenska, vilket gör att du kommer att kunna uttrycka dig säkrare och mer nyanserat efter kursen.

Läs mer om språknivåer


Conversation courses

The main aim of these courses is to help you use your Swedish as naturally as possible in different kinds of situations. Throughout the course you will work on making your speech more fluent and accurate.

Svenska, Swedish. Leende kvinna med glasögon.

38 resultat

38 resultat

Svenska konversation B2 Distans Live

Digitalt Språkcafé i svenska

Svenska konversation A2 Distans Live

Svenska Konversation B1/B2

Svenska konversation B1/B2

Svenska B1 Konversation lördag

Svenska B1 Konversation lördag

Svenska A2 lätt konversation, Västerås

Svenska konversation B2 Distans Live

Svenska konversation A2 Distans Live